2011. március 10., csütörtök

Erdélyi utazások 8. - Szászföld, 2005-2010

Szászföld csodálatos vidékén sajnos napjainkra már nagyon kevés szász maradt, helyettük románok és más nemzetiségűek foglalták el a hajdan virágzó városok, falvak házait. Gyönyörű vártemplomaik - amiket nagyon szeretek - némelyike is pusztul, melyek még így, mai állapotukban is impozánsak, de szerencsére akadnak szép számmal felújított, szépen rendben tartott templomok, erődtemplomok is, melyekből néhány mára már a Világörökség részét képezi. Itt, Szászföldön is ki-ki megtalálhatja a számára érdekes látnivalót, szép kirándulásokra csábító tájakat, nagyvárosokat, rendezett falvakat, kastélyokat, várakat, vagy a lenyűgöző Fogarasi-havasokat, ahova sikerült egy alkalommal eljutnunk. Ezek a felvételek a Zetelakáról tett kirándulásaink alkalmával, illetve a Torockó és Zetelaka közötti átutazásainkkor készültek.
Aki még több képet szeretne megtekinteni Erdélyről, az látogasson el Csedő Attila, székelyudvarhelyi barátunk Fotóblogjára, vagy Horváth Ferenc nagykörűi barátunk Erdélyi tájakon nevű honlapjára, vagy honlapunkra, a "Minden, ami magyar"-ra.

A XIII. századi szászsebesi evangélikus templom

A templom udvara

Az 1518-ból származó nevezetes szárnyasoltár

A Világörökség részét képező nagybaromlaki erődtemplom a
XIV. században épült román stílusban,
majd később gótikus stílusban átépítették

A templombelső

Kilátás a toronyból, a hajdani szász lakóházakra

A báznai XV. századi evangélikus erődtemplom

Medgyes központja a Szent Margit evangélikus erődtemplommal

A templom 1482-ben épült, gótikus stílusban

A Forkesch, vagy más nevén az aranyművesek tornya,
1494-1534 között épült - a medgyesi jó magyarok Farkas
utcai kapu toronynak nevezik.A nevét Medgyes és
Szászmuzsna között (Szentágota, Fogaras felé
vezető úton) levő Farkastelkéről kapta. A település
elpusztult a középkor folyamán.
A farkas magyar szót  a szászok Forkesch-nek írták.

Baráthely késő gótikus erődtemploma a Nagy-Küküllő völgyében
helyezkedik el, 5 km távolságra Medgyestől,
a Medgyest Segesvárral összekötő főúton

A berethalmi evangélikus erődtemplom a XVI. században épült
gótikus stílusban - ez is a Világörökség részét képezi

A háromszoros védőfallal körülvett erődtemplom 1572-től majdnem
háromszáz évig evangélikus püspöki székhely volt

A 28 táblaképes, késő gótikus és reneszánsz oltár
Erdély legnagyobb szárnyasoltára, 1524-ben készült

Árkád a várfalak között. Az erőd hajdani kocsi  feljárója.

A templom egyik tornya

A XIV. századi evangélikus erődtemplom Nagykapuson 

Váldhíd evangélikus erődtemplomát 1390-ben építették, gótikus stílusban.
A gyakori török támadások miatt a XVI. században sokszög alaprajzú,
sarkain vaskos tornyokkal megerősített, magas várfallal vették körül.

Segesvár óvárosa az óratoronnyal

Az óratorony figurái

A Szarvas-ház

Őrtorony

Házsor az óvárosban

Hangulatos utcarészlet

Segesvár egész Erdély legteljesebb állapotban megmaradt
középkori városa

Az óratorony a hajnali napfelkeltével

Petőfi emlékmű az Ispánkútnál Segesvár közelében,
Fehéregyháza és Héjasfalva között.
Ma háromnyelvű helységnév táblája van.

A 2000-ben felújított fehéregyházi Petőfi Múzeum
kertjében lévő Turulos emlékmű

Petőfi Sándor szobra a kertben

Szászkézd - látkép a falu fölé magasodó XIV. századi parasztvárral

Az 1496-ban épült erődtemplom, és a templom melletti,
1677-ből való díszes torony - a torony sisakja nagyon hasonlít a
segesvári óratoronyéra, ugyanis a település a középkorban
sokáig versengett Segesvárral, a vidék legjelentősebb városának címéért

A templombelső

Házsor a templommal szemben

A szászkeresztúri erődtemplom - Az eredetileg itt állott XIV. századi
templomot 1810-ben lebontották és helyére klasszicista stílusban újat
építettek. A templomot körülvevő falat a XV. században emelték.

Szászbuda erődtemploma a XIV. században román, majd gótikus stílusban
épült, háromhajós bazlikaként. A XVI. század elején, a gyakori török
támadások idején védőfallal vették körül. Ilyenkor a falu lakossága is
beköltözött hosszabb-rövidebb időre a templom falai közé.
A lakóhelyiségeket a templomot körülvevő védőfalban alakították ki.
A szentély falait díszítő freskókból néhány töredéke ma is látható.

A templombelső a karzattal

Rádos erődtemploma a falu központja felől. A XIV.
századi egyhajós, gótikus erődtemplomot Keresztelő
Szent János tiszteletére szentelték fel, a XV.
században a török támadások után fallal vették körbe

A falu főutcája régi szász házakkal - a szászok Ceausescu által
Németországba való "kiárusítása" után sajnos a legtöbb szász falu
rohamos hanyatlásnak indult az új betelepülők jóvoltából

"Vár állott, most kőhalom" - Kőhalom, a XIII. századi vár romja

A vár távlati képe

Homoród - 1270-ben épült Erdély egyik legszebb
román kori erődtemploma

Kilátás a toronyból

Az oltár és az orgona

Homoródi házak, libákkal   +  eggyel 

Kaca erődtemploma

Homoróddaróc erődtemploma,
a falu Erdély legkeletibb szász népességű települése volt

Az alsórákosi Bethlen kastély - a XVII. század elején
Sükösd György mezei kapitány által épített vár, amely most
Bethlen kastély néven ismert, mivel mai formáját 1700-ban
nyerte el, amikor Bethlen Samu gróf volt a tulajdonosa

A kastély bástyája és külső várfala

Kilátás a toronyból az egyik sarokbástyára

Bazaltoszlopok Alsórákoson, a már használaton kívüli bányában

Közelebbi kép a bazaltoszlopokról

A bazaltbánya távlati képe

Alsórákos vulkanikus krátere a Hegyes-tetőn

A vulkáni kráter egy másik része

Férjem egy vulkáni bomba mellett áll,
ami egy megszilárdult nagyobb lávadarab

Lesses erődtemploma - A műemlékegyüttes magja a román korban épült.
A XV században végzett erődítések során szentélye fölé tornyot építettek,
az oldalfalakat megmagasították, valamint lőrésekkel látták el.

Ez a felvétel a templom közelében készült - a háttérben
egy régi szász ház, előtte egy kisfiú a mostani lakók
közül, aki nagyon szerette volna,
hogy őt is lefényképezzem

Kissink erődtemploma

A Fogarasi-havasok - a  2034 m magasan található
Balea-tó a menedékházzal
Már jóval a tó felett járunk

A Balea-tó fentről nézve

A Kecske-tó - még 280 méterrel a Balea-tó felett található

A délutáni napsütésben sokan hógolyóztak a Balea-tó mellett

Kellemes volt a júliusi tél

A tóhoz vezető szerpentin út

Brassó főtere - háttérben a híres Fekete templom

A főtér a templom felől nézve - az árkádos régi városháza,
melyben ma történeti múzeum működik

 A Cenk-hegyre felvonóval mentünk fel -  középen a
középkori városháza, balra fent a Fehér-torony látszik

Házsor a városháza előtti téren

Brassó látképe a Brassópolyána felé vezető útról nézve,
háttérben a Cenk-hegy

A XIV-XV. századi barcarozsnyói parasztvár - a török, tatár betörések
idején a teljes falu lakossága a várba költözött

A zegzugos Törcsvári kastély

Törcsvárat Nagy Lajos király 1377-ben építtette a
havasalföldi román vajdák betörései ellen,
a szoros védelmére

Szobabelső a várban

A Törcsvári kastély belső része

Falumúzeum a Törcsvári kastély mellett

Szászhermány gótikus erődtemploma

A Brassó közelében fekvő Szászhermány erődtemploma a XIII. században
épült, majd a XV. században 12 m magas védőfallal vették körül.
Hosszabb támadások esetére szobákat alakítottak ki a falu
lakosai számára a templomban.

A prázsmári erődtemplom

A Világörökség részét képező prázsmári erődtemplomot egy német
lovagrend kezdte építeni, korai burgundi gótikus stílusban a XIII. században.
Kettős várfal veszi körül, a belső fal 1425-ben épült, majd a XVI. században
még egy fallal megerősítették. A kettős várfalban négy emeleten
272 lakó- és tárolóhelyiséget alakítottak ki a falu lakosai számára,
hogy támadások idején ott húzódjanak meg. Bemenni sajnos ide sem tudtunk.

Szemben az erődtemplommal - búcsú a szászoktól, akiknek a
gólya sajnos már nem hoz sok kisbabát Erdélyben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...